גירושין ברבנות

ההחלטה להתגרש היא איננה פשוטה, פתיחת תיק גירושין הוא הצעד הראשון בדרך לפירוק הזוגיות. המוסד האחראי על פירוק נישואין בישראל הוא בית הדין הרבני, או בשמו המוכר יותר- “הרבנות”. מה צריך לדעת אם אתם בדרך לשם?

בישראל, נישואין וגירושין נערכים עפ"י הדין האישי-הדתי, שחל על בני הזוג. כלומר, כאשר מדובר ביהודים, אזרחי ישראל,  וגירושין ייערכו בבין דין רבני. כלומר , כאשר בני זוג יהודים מעוניינים להתגרש הדבר יעשה תמיד בבית הדין הרבני. גם בני זוג אשר נישאו בנישואים אזרחיים, מחוץ למדינת ישראל- יוכלו לקבל אישור נישואין מהרשויות בישראל. אך כאשר הדבר נוגע לגירושין, גם בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים יוכלו להתגרש רק ברבנות.

תוכן עניינים

גירושין ברבנות

פתיחת תיק גירושין ברבנות:

לאחר שנפלה ההחלטה להתגרש הדבר הראשון אותו יש לעשות זו פרוצדורה הנקראת "פתיחת תיק ברבנות"

כאשר דנים בעניין גירושין בבית הדין הרבני יש להדגיש כי קיים הבדל בין גירושין שהם בהסכמת שני הצדדים, לבין גירושין שהם ללא הסכמה של אחד הצדדים. כאשר הבקשה לגירושין משותפת  ואין התנגדות מצד מי מהצדדים, הרבנות תאשר בדרך כלל את הבקשה למתן גט. לעומת זאת אם אין הסכמה לעניין זה, הליך הגירושין יכול להתארך זמן רב בשל סרבנות למתן גט.

פתיחת תיק – הצד הטכני:

את תיק הגירושין ניתן לפתוח בבית הדין הרבני האזורי באזור המגורים האחרון של בן הזוג מבקש הבקשה. בקשת הגירושין תכלול את פרטי בני הזוג המלאים, פרטי עורכי דינם אם הם כבר מיוצגים וכמובן פירוט לגבי העילה לגירושין, האם קיימים ילדים משותפים והאם נעשו צעדי גישור או ניסיונות לשלום בית. את הבקשה יש להגיש באופן פיזי בשלושה עותקים למזכירות בית הדין ועותק נוסף להעביר לבן הזוג. קיימת חובת תשלום אגרה על סך 391 ש"ח.

גירושין בהסכמה:

הליך הגירושין ברבנות יכול להיות הליך מהיר וקצר ובית הדין בדרך כלל לא יעכב אותו וזאת בתנאי שהוא נעשה בהסכמה. גירושין בהסכמה הם גירושין בהם הזוג הגיע להחלטה משותפת להיפרד, והגיע להסכמות משותפות תוך שיתופי פעולה הדדים בניהם. בני הזוג אף יכולים להכתיב את הסכמותיהם בדיון עצמו, והסכמותיהם אלו יקבלו תוקף של פסק דין מהדיינים, ומיד לאחר מכן יבוצע הגט.

הסכם גירושין:

ההסכם עליו יחתמו בני הזוג תוך הסכמת שני הצדדים יוגש לבית הדין הרבני,  בית הדין ידון ברצון הצדדים להתגרש, שכן מבחינת ההלכה חובה על הדיינים לנסות ולהביא למצב של שלום בית. בית הדין הרבני יבקש להיווכח שבני הזוג עשו את ההסכם מרצון חופשי והם מודעים לתוצאותיו. הסכם הגירושין כולל הסכמות כגון חלוקת זכויות, תכולה, רכוש, חסכונות, הסדרי חובות, משמורת ילדים, כתובה, ומזונות ילדים. כמובן שבאם נחתם הסכם ממון לפני תחילת הליך הגירושין יש חובה משפטית להתייחס אליו. לאחר מכן, יאשר בית הדין את ההסכם ויתן לו תוקף של פסק דין. הסכם גירושין רצוי לערוך בעזרת עורך דין לענייני גירושין ומשפחה.

תביעה לגירושין:

במקרה שבו אחד מבני הזוג מעוניין להתגרש והשני מסרב, מוגשת למעשה תביעה לגירושין, שבה בן הזוג תובע מהצד השני להתגרש. התביעה תוגש לבית הדין האזורי של בן הזוג הנתבע בצירוף כל המסמכים הרלוונטים בצירוף העילה לגירושין. לתביעת הגירושין ניתן לכרוך תביעות נוספות הקשורות לגירושין כמו מזונות אישה, חלוקת רכוש, משמורת וכו'. במקרים רבים בית הדין מורה לבני הזוג לנסות שלום בית לפני שובם לדיון נוסף בתביעה.

עילות לגירושין ברבנות:

ההלכה היהודית איננה מתירה גירושין ללא עילה מוצדקת. לכן על בן הזוג המבקש להתגרש לכלול עילה מוצדקת לסוגיית הגירושין אותה יש להוכיח בבית הדין. עילה לגירושין יכולה להיות התמכרות של אחד מבני הזוג לסמים או אלכוהול ואי מוכנות לקבל עזרה. סירוב של אחד הצדדים לקיום יחסי מין. קיימות עילות גירושין על רקע גופני פיזי כמו עקרות ממושכת, ויש עילות הקשורות להתנהגות בן הזוג כמו בגידה או מצב בו אחד מבני הזוג מאס פתאום בחיי הנישואין. כאשר קיימת עילה כגון אלימות, בית הדין הרבני רשאי לתת פסק דין של גט באופן מיידי ללא הליך נוסף.

סרבנות גט:

עפ"י ההלכה היהודית מתן גט אינו יכול להעשות בכפייה ויכול להינתן רק בהסכמת שני הצדדים. מקרה זה נקרא "סרבנות גט". במצב כזה בית הדין פועל בדרכים שונות בהתאם למקרה על מנת לגרום למסרב להסכים למתן הגט. בית הדין יכול להטיל עונשים המוגדרים בחוק, מעונשים כלכליים ועד מאסר על המסרב על מנת שיחזור בו מסרובו. חשוב להדגיש  כי כאשר מדובר על סרבנות  מצד הגבר, ההשלכות הן חמורות בשל כללי ההלכה. אלו קובעים כי אישה נשואה אשר תקיים יחסים עם גבר שאינו בעלה, נחשבת כמורדת ואם תביא לעולם ילד מגבר אחר,  הילד יוכרז כממזר. דבר זה אינו חל על בעל בעת שהאישה היא זו המסרבת למתן גט. לכן במצב של סרבנות גט מומלץ להיוועץ עם עורך דין לענייני משפחה.

סידור גט:

זהו השלב הטקסי והסופי של מתן הגט. בני הזוג צריכים לגשת יחד לרבנות על מנת לערוך את הטקס המכריז על הגרושין. הטקס הוא טקס דתי, המתנהל לפי המסורת היהודית. נדרשת נוכחות של עדים(יכולים להיות קרובים מדרגה ראשונה) במהלך כתיבת הגט, החתימה עליו, ובזמן מסירתו לאישה. השלב האחרון והחשוב מסירת הגט. בית הדין מורה לבעל למסור את הגט לידי האשה, ולאשה לקבל את הגט בידיה. בעצם מסירת הגט לאישה הופכת האישה מותרת לכל איש, ותהליך הגירושין הסתיים.