ידועים בציבור

בחברה המודרנית של היום, חיים משותפים יחד במעמד של ידועים בציבור הינם שכיחים.
לעיתים חיבור זוגי זה מתקיים בשל חוסר אפשרות להינשא בישראל כחוק ולעיתים מתוך אידיאולוגיה להינשא שלא פי חוקי הדת.
מצבים אלו יוצרים את התופעה שבני זוג רבים בישראל, ביניהם גם  בני זוג מאותו מין, חיים ביחד חיים משותפים ללא נישואין.
ידועים בציבור זכאים לזכויות ומחויבים בחוקים שונים כמו כל זוג שנישא כדין, אך עם צורך להכרה במעמדם המיוחד.

עו"ד שרית כהן-חן מזמינה כל ידוע או ידועה בציבור שנתקלו בסוגיות משפטיות או בקשיים משפטיים הקשורים למעמדם הזוגי, לפנות אליה לקבלת יעוץ וטיפול משפטי.

כמו כן, עו"ד כהן-חן מפרטת בכתבה זו את כל הסוגיות, החוקים והשאלות המשפטיות הנוגעות לידועים בציבור.

מי הם ידועים בציבור?

ידועים בציבור הם בני זוג המקיימים משק בית משותף וחיים יחד חיים משותפים כמשפחה.
ידועים בציבור הם אלו שהחברה מסביבם רואה אותם כבני זוג לכל דבר ועניין ואינה רואה כל הבדל בינם לבין אלו שנישאו כדת וכדין.

ההבדל בין ידועים בציבור לבין בני זוג נשואים הינה שבני הזוג נשואים רשומים כך באופן רשמי ושהמדינה מכירה בתוקף הנישואים שלהם.
ידועים בציבור זכאים כמעט לכל הזכויות המוענקות לזוגות נשואים ובאחריותם לשאת בחובות הכלכליות כמו בני זוג נשואים.

איך מוכיחים שבני זוג הם אכן ידועים בציבור?

כדי להגדיר ידועים בציבור יש לערוך מספר מבחנים (הידועים בשמם "מבחני הכרה"), שלפיהם מחליט בית המשפט שבני הזוג נחשבים כידועים בציבור:

תפיסת המערכת הזוגית ע"י בני הזוג – האם בני הזוג רואים את מערכת היחסים שלהם כמשהו מחייב הקושר את חייהם יחד.
במבחן זה בודקים את השגרה היומיומית של בני הזוג. לדוגמה: האם הם חיים יחד בדירה משותפת עם משק בית משותף? רכשו את הדירה במשותף? מגדלים ילדים משותפים יחד?

תקופת הזוגיות – משך הזוגיות יכול ללמד על היחסים בין בני הזוג. לכן, יש לבדוק, כמה זמן נמשכת הזוגיות, האם משק בית המשותף נמשך לאורך שנים רבות, כמה זמן הם מתגוררים יחד וכדו'.

כיצד האנשים הקרובים לבני הזוג חווים את הקשר שלהם
כיצד בני המשפחה והחברים של בני הזוג רואים את מערכת היחסים שלהם: האם המשפחות מכירות כל אחת את בן הזוג שאינו ממשפחתם, האם יש להם חברים משותפים המכירים בהם כבני זוג וכדו'.
ההנחה היא, שבני זוג של ממש לא יסתירו את מערכת היחסים שלהם, אלא ישמחו להראות אותה בציבור ולהתגאות בה.

מה גורם לאנשים לחיות יחד כידועים בציבור ולא כנשואים?

חוסר יכולת להתחתן בארץ – ישנם זוגות המעוניינים לאכוף את הדין הדתי החל על דיני נישואין וגירושין, הנגזר מחוקי הדת.
חוק שיפוט בתי הדין הרבניים, משנת 1953, קובע שנישואין וגירושין בין בני זוג יהודים ייערכו על פי דין תורה, כלומר גירושין ברבנות.  מוסלמים לפי הדין המוסלמי, נוצרים לפי הדין הנוצרי וכדומה.

בשל החוק הזה נוצר מצב שאנשים שונים אינם יכולים להתחתן בישראל, כגון: כהן וגרושה, בני זוג מאותו המין, בני זוג מדתות שונות או כאלו שיהדותם מוטלת בספק.

שינויים בהרכב המשפחה המודרנית – מבנה המשפחה בעולם וגם בארץ השתנה מאד בזמן המודרני. קיימת פתיחות רבה יותר מבעבר למבנים שונים של משפחה, כמו: שני גברים, שתי נשים, גבר ואישה המתאחדים כדי ליצור ילדים משותפים, נישואים פתוחים המאפשרים ניידות בין בני זוג ועוד. תפיסה מודרנית זו של הרכב המשפחה מביאה לעליה בכמות זוגות הידועים בציבור.

אחוזי גירושין גבוהים בחברה – אחוז הגירושין בארץ ובעולם עולה בהתמדה. אנשים רבים בוחרים לפרק נישואים ולהתחיל בחייהם את פרק בו או אפילו ג'…

עליה במעמד האישה ושינוי התפקידים המסורתיים במשפחה –
נשים שוות במעמדן החברתי ובזכויותיהן לגברים בחברה ולא פעם משתכרות יותר מהגברים ונושאות בתפקידים בכירים.
כל זאת משליך באופן ישיר על ראיית מוסד הנישואין בחברה, על חוסר הרצון להינשא באופן פורמלי ולחפש במקום זה פתרון אחר לחיי זוגיות.

 מהן הזכויות של ידועים בציבור?

השוני היחיד בין זכויות של זוגות נשואים לזוגות של ידועים בציבור הוא, שהנשואים יכולים לממש את זכויותיהם בצורה קלה יותר מאשר הידועים בציבור, שצריכים להוכיח את מעמדם כידועים בציבור. מערכת היחסים בין בני הזוג היא זו שתקבע אם זכותם לזכויות על פי החוק.
אך, עם זאת, ידועים בציבור זכאים לזכויות סוציאליות על פי חוק.

זכויות בביטוח הלאומי – הידועים בציבור זכאים לאותן זכויות שמוענקות לזוגות נשואים, ביניהם: ביטוח זקנה, ביטוח שארים, זכויות למשרתי מילואים, קצבת אלמנות, דמי לידה על ילדים משותפים, פטור מתשלום ביטוח לאומי לאשה שאינה עובדת ועוד.

זכויות מכוח דיני המיסים – ידועים בציבור המקיימים משק בית משותף זכאים לנקודות זיכוי במס הכנסה בגין ילדיהם, אישה שאינה עובדת וכל הזכויות האחרות בנוגע למיסים כמו זוגות נשואים.

חלוקת רכוש – אם זוגות ידועים בציבור נפרדים הרכוש המשותף יתחלק ביניהם באופן שווה או כפי שקובע הסכם הממון שעשו ביניהם.

זכויות ירושה וצוואה – הידועים בציבור זכאים לרשת את בן/בת זוגן/ם גם כיורשים על פי דין וגם כיורשים לפי צוואה.
זאת, כל עוד לא קיימת צוואה המורה לעשות אחרת.
הם גם יכולים לערוך צוואה הדדית שבה יצוו להוריש את רכושם זה לזה.
להמשך קריאה על ירושה

תשלום מזונות – ידועה בציבור זכאית לקבלת מזונות מבן זוגה במהלך חייהם המשותפים. במקרים מסוימים היא אף תהיה זכאית למה שנקרא מזונות משקמים שיינתנו לה לתקופה קצובה כדי לעזור לה להשתקם כלכלית אחרי פרידה.

מוטבים – ידועים בציבור זכאים על פי חוק להיות מוטבים בביטוחי חיים, תאונות אישיות וכל ביטוח אחר. הזכות הניתנת להם להיות מוטבים כוללת גם מקרים בהם הביטוחים שייכים לאחד מבני הזוג, כמו למשל ביטוחים הנעשים לעובדים במקום העבודה.

שוויון במסגרת הליכים משפטיים – ידועים בציבור זכאים לשוויון, כמו זוגות נשואים, בכל הקשור לדיונים בבית משפט לענייני משפחה.
כמו: קיום דיון בדלתיים סגורות, איסור להעיד אחד נגד השני, כל הקשור לדיני ראיות הנהוגים בישראל ועוד.

הסכם ממון – ידועים בציבור

הסכם ממון מאפשר לזוגות של ידועים בציבור להסדיר ביניהם את הנושאים הכלכליים גם במהלך חייהם המשותפים וגם בעת פרידה אפשרית.
ניתן להוסיף להסכם הממון גם נושאים נוספים, כגון: חשבון בנק משותף, מימון של הוצאות משק הבית המשותף ועוד.

הסכם הממון בין שני הצדדים מושפע מגילם של בני הזוג, האם יש להם (או הם מתכננים) ילדים משותפים, פערי ההשתכרות והרכוש בין שניהם, האם למישהו מהם יש עסק או הוא בעל דירה וכדו'.
ההסכם כולל החלטות מוגדרות מראש של מה שקורה בעת פרידה –  אופן ביצוע הפרידה והפרדת מקום המגורים והרכוש המשותף.
לכן, בהסכם מוגדר בצורה ברורה מהו הרכוש המשותף לבני הזוג ומהו הרכוש שנחשב אישי לכל אחד ולא יחולק ביניהם בעת פרידה.

 זכויות ילדים של ידועים בציבור

ילד של ידועים בציבור זוכה להתייחסות זהה כמו ילד שנולד לזוג שנישא כחוק. גם בנושאים של אפוטרופסות, מזונות ודיני ירושה.
כמו כן, יכול הילד שנולד לידועים בציבור לקבל את שם משפחתו של אביו, אם זהו רצון הוריו.

עו"ד שרית כהן חן – עורכת דין ומגשרת – התשובה שלך ליעוץ משפטי בכל הקשור לידועים בציבור

משרד עו"ד שרית כהן-חן מספק מגוון רחב של שירותים משפטיים – יעוץ, טיפול משפטי וייצוג בבתי משפט.
השירות המשפטי הינו מקצועי, כשדגש רב מושם על מתן יחס אישי ללקוח והתאמת השירות לצרכיו הייחודיים.
עו"ד שרית כהן תייעץ לכם בכל הסוגיות המשפטיות הנוגעות לידועים בציבור, תדאג לענייניכם במסירות ותלווה אתכם לכל אורך התהליך המשפטי.