דיני חוזים

דיני חוזים

דיני חוזים: חוזה מכר של דירה והעברת בעלות לידי הקונים

משך הטיפול בתיק : חודש

תיאור המקרה: 

מוכר וקונה אשר ביקשו לערוך עבורם חוזה בגין מכירת דירת מגורים והעברת הבעלות לידי הקונים.

מדובר בשני צדדים בעלי אינטרסים מנוגדים, מוכר וקונה, לכל צד ישנו עורך דין המטפל בעניינו. במקרה דנן, רכישת דירה – קונה/מוכר. משרדנו, אשר ייצג את המוכר, ערך הסכם עבור שני הצדדים. עורך הדין של הקונה דאג לבצע את כל הפעולות הנלוות ברישום הדירה, לרבות העברת זכויות מהמוכר לקונה.

החוזה כלל את פרטי העסקה, התמורה, אופן התשלום, מסים ותשלומים, מועד מסירה, תרופות וסעדים ועוד.

במסגרת הטיפול והליווי המשפטי, משרדנו דאג להמציא שטרי מכר חתומים ומאומתים, ייפוי כח בלתי חוזר, אישור מס שבח בדבר העדר חובות בגין מס שבח לצורך העברת הזכויות בלשכת רישום המקרקעין ע"ש הקונה, אישור מהרשות המקומית ומהועדה המקומית לתכנון ולבניה בדבר העדר חובות כלשהם (לרבות היטל השבחה) וכשהוא ללא כל הערות בדבר חריגות, לצורך העברת הזכויות בלשכת רישום המקרקעין ע"ש הקונה בתוקף לפחות עד ליום מסירת החזקה בפועל .

כמו כן, המשרד עקב אחר רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין לטובת הקונה והעברת זכויות במקרקעין.