עורך דין חוזים

דיני חוזים הם ענף משפטי, הקובע את  התנאים ואת הנסיבות שבהם ייאכף הסכם.

דיני החוזים מוסדרים בשורה של חיקוקים: שני חוקים מרכזיים – חוק החוזים (חלק כללי) להלן: החוק וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), להלן: חוק התרופות

וחוקים, המסדירים היבטים מסוימים בדיני חוזים, למשל – חוק החוזים האחידים וחוק המתנה.

הוראות חוק החוזים חלות על חוזים, כאשר אין בחוק אחר הוראות מיוחדות לעניין הנדון (סעיף 61 לחוק).
הוראות החוק חלות, אם הן מתאימות, ובשינויים המחויבים גם על פעולות משפטיות, שאינן חוזה וגם על חיובים, שאינם נובעים מחוזה (סעיף 61 לחוק).

משרדנו עוסק בכל סוגי החוזים:

 1. חוזה מכר
 2. חוזה מכר דירות
 3. חוזה מקרקעין
 4. חוזה שכירות מבנה
 5. הסכם שכירות בלתי מוגנת
 6. חוזה שכירות חנייה
 7. הסכמי שירות
 8. הסכמי יועצים
 9. הסכמים מסחריים עם קבלנים/ספקים
 10. קניין רוחני וזכויות יוצרים כולל הסכמי סודיות
 11. Joint Venture
 12. הסכמים שונים לרבות הסכמי ממון ו/או הסכמים בין בני זוג וכד' (ראה תחום: עורך דין משפחה").

 

 

עורך דין חוזים שרית כהן חן

ייעוץ ראשוני ללא עלות

החוק הוא עניין מסובך. תנו לנו לעזור לך !