דיני משפחה

דיני משפחה - ידועים בציבור

דיני משפחה: צו קיום צוואה

משך הטיפול בתיק : ארבעה חודשים

תיאור המקרה:

למשרדנו הגיעו שלושה בני משפחה במטרה לפתוח בהליך של מתן צו קיום צוואה.

שלושה אחים, אשר, אמם נפטרה לפני חמש שנים ואביה נפטר לאחרונה. היות ששני ההורים הותירו צוואה, קיים הצורך ברמה המשפטית להכריז על תוקף הצוואות.

את הבקשה למתן צו קיום צוואה הגשנו לרשם לענייני ירושה, ובה פירוט בגין זהות המוריש שנפטר, זהותם של היורשים, פרטי הצוואה, ואף האם קיימות צוואות אחרות.

כמו כן, צרפנו את תעודת הפטירה של המוריש וכן תצהיר חתום ומאומות על ידי עורך דין, המאמת את כלל העובדות הרשומות בבקשה.

בהמשך, התחוור לנו, כי קמה התנגדויות לצוואה, העלולה להוות גורם מעכב זוכים יורשים לקבל צו קיום הצוואה, במימוש הכתוב בצוואה.

ביצוע התנגדות לצו קיום צוואה

מדובר על הליך משפטי, אשר נועד להוביל לפסילת הצוואה או חלקים ממנה.
ההתנגדות לצו קיום צוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה בתוך שבועיים מיום פרסום הבקשה ויכולה לנבוע ממספר סיבות, בין אם מדובר על השפעה לא הוגנת על המוריש בזמן כתיבת הצוואה,
על לחצים שהופעלו עליו, על איומים, על ביצוע תרמית כלשהי ועוד.

במקרה דנא, לאחר הגשת ההתנגדות, העביר הרשם לענייני ירושה את הטיפול בנושא לבית המשפט לשם ביצוע הליך משפטי, דיון והחלטה לגבי מימוש או ביטול מימוש הצוואה.
ההתנגדות הוגשה על ידי מטפלת זרה, אשר טיפלה במנוח, וטענה, כי המנוח הבטיח לה חלק בירושה, ואף כתב זאת בנפרד,
לטענתה. ואולם, בידנו נמצאו ראיות המוכיחות דווקא ההפך: הן באמצעות מצלמות שהוצבו בשטחים מסוימים בבית, והן על ידי מתן הוכחה לביצוע תרמית מצדה של המטפלת.
לציין, כי לבסוף, המטפלת חזרה בה ומשכה את הבקשה, והיורשים קיבלו לבסוף את צו קיום הצוואה כראוי.

 

צרו קשר לייעוץ עם עורך דין לענייני משפחה