מסחרי

סגירת חברה בע"מ

מסחרי: סגירת חברה

משך הטיפול בתיק : שלושה חודשים

תיאור המקרה: 

לקוח משרדי, אשר הינו בעל שליטה בחברה פרטית, שהינה חברה בע"מ, אשר אינה פעילה משנת 2000. לחברה אין חובות, מלבד תשלום אגרה.

הלקוח מעוניין לפתוח חברה חדשה בבעלותו, אולם קיימת מניעה מפני שבכדי לעשות זאת, יש תחילה לסגור את החברה הלא פעילה,

לשלם את האגרות ולהגיש דו"ח שנתי. ואולם, ללקוח ישנו שותף, שהינו בעל שליטה נוסף בחברה שלעיל, וזה, מתנגד לסגירת החברה

על אף שאינה פעילה עוד.

אנו פועלים בשלב זה לתשלום האגרה ולהגשת הדו"ח כאמור, כמו גם, מתנהלים מול רשם החברות לביצוע מהלך של שינוי שם החברה

במקום סגירה שלה, שהרי מבחינת אופי פעילות החברה, הרי שהחברה החדשה דומה בזהותה ובמהותה לחברה הקודמת בשינויים ובסייגים מסוימים.