עורך דין לענייני משפחה

בית משפט לענייני משפחה ידון בתובענה אזרחית בין אדם או עזבונו לבין בן משפחתו, שעילתה סכסוך בתוך המשפחה.

למעשה, מדובר בכל תביעה, שהסכסוך המשפחתי בה תרם תרומה משמעותית לגיבוש עילת התביעה, לרבות בתביעה, אשר עוסקת בעניין כלכלי.

בשל ההגדרה הרחבה של "בן משפחה" בחוק, גם סכסוך בין ידועים בציבור ובין סב לנכדיו נמצא בתחום טיפולו של בית המשפט לענייני משפחה.

התחומים הם:

  • אימוץ ילדים
  • הסכמים בתוך המשפחה
  • הסכם זוגיות ללא נישואין (הסכם "ידועים בציבור"), הסכמי ממון טרום ולאחר הנישואין
  • התרת נישואין
  • חוק לקביעת שמות/ גיל

 

משרדנו מטפל בנוסף בנושא ירושות ובצוואות.

 

המונח ירושה מתכוון בעצם להעברה של רכוש, נכסים וזכויות כלכליות של אדם מסוים לאלו שנותרו לאחר לכתו מן העולם, כשאותם יורשים הופכים בעצם לבעלים החוקיים החדשים של הרכוש והנכסים שהועברו אליהם.

בהתבסס על חוק הירושה בישראל, על היורשים של הנפטר להגיש בקשה לצו ירושה אצל הרשם לענייני ירושה.

מהו צו ירושה?

צו ירושה מהווה כלי משפטי במקרים בהם נפטר אדם אשר לא הותיר אחריו צוואה. במקרה זה יכולים יורשיו להגיש באמצעות עורך הדין צו ירושה אל הרשם לענייני ירושה.

צו הירושה מהווה הצהרה אודות מותו של אותו אדם, מה היה מועד ומקום הפטירה, מיהם היורשים, זכותם והחלק היחסי של כל אחד מהם מאותה ירושה. לאחר קבלת צו הירושה יכולים היורשים להופיע מול כל מוסד, דוגמת: בנקים, לשכת רישום מקרקעין ועוד, על מנת לממש ולקבל את חלקם בירושה, כפי שהדבר מפורט בצו הירושה.

מהי צוואה?

הצוואה מהווה כלי משפטי בסיסי בתחום דיני הירושה. מדובר על מסמך בו כל אדם יכול להורות מה יעשו ברכושו, וכיצד יחולק רכושו לאחר לכתו מן העולם.

צוואה תקפה תהיה כזו, הערוכה באחת מהדרכים, כפי שאלו מפורטים במסגרת חוק הירושה, בין אם מדובר בצוואה בכתב, בצוואה עם עדים, בצוואה בפני רשות ואף במקרים מסוימים בצוואה שנערכה בעל פה.

על כל צוואה להיות ערוכה ללא פגמים ניסוחיים או צורניים, ועל כן חשוב לבצע את ההליך מול עורך דין לענייני משפחה, המכיר מקרוב את הליך הפקתה.
בעתיד, בכדי לממש את הצוואה שהותיר הנפטר על יורשיו להנפיק מסמן הנקרא צו קיום צוואה על ידי פנייה לרשם לענייני ירושה.

אנו במשרד עו"ד שרית כהן חן מטפלים בנושא במקצועיות, ביסודיות ובשקיפות מלאה מול הלקוח.

 

מהו צו קיום צוואה?

במקרים כאמור, שהנפטר הותיר אחריו צוואה ישנו הצורך ברמה המשפטית, להכריז על תוקף הצוואה. את הבקשה למתן צו קיום צוואה מגישים לרשם לענייני ירושה, ובה יהיה פירוט של זהות המוריש שנפטר, זהותם של היורשים, פרטי הצוואה, ואף האם קיימות צוואות אחרות.

עבור הבקשה לצו קיום צוואה אנו מצרפים את תעודת הפטירה של המוריש וכן תצהיר חתום ומאומות על ידי עורך דין, המאמת את כלל העובדות הרשומות בבקשה.
בהמשך, ככל שלא קמו התנגדויות לצוואה, זוכים היורשים לקבל הצו, ובכך לממש את הכתוב בצוואה.

 

ביצוע התנגדות לצו קיום צוואה

מדובר על הליך משפטי, אשר נועד להוביל לפסילת הצוואה או חלקים ממנה. הגשת ההתנגדות לצו קיום הצוואה יכולה לנבוע ממספר סיבות, בין אם מדובר על השפעה לא הוגנת על המוריש בזמן כתיבת הצוואה, על לחצים שהופעלו עליו, איומים, על ביצוע תרמית כלשהי ועוד.

את ההתנגדות לצו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה בתוך שבועיים מיום פרסום הבקשה לצו קיום צוואה, שנעשית על גבי העיתונים היומיים בישראל.
לאחר הגשת ההתנגדות, מעביר הרשם לענייני ירושה את הטיפול לבית המשפט לשם ביצוע הליך משפטי, דיון והחלטה לגבי מימוש או ביטול מימוש הצוואה.

משרדנו מטפל בנושא זה במקצועיות, ביסודיות ותוך מתן מענה מהיר.

 

עורך דין לענייני משפחה

 

 

ייעוץ ראשוני ללא עלות

החוק הוא עניין מסובך. תנו לנו לעזור לך !