המאמרים שלנו

מאמרים בנושא גירושין

תהליך הגירושין הינו תהליך מורכב מבחינה משפטית, אך גם מבחינה אמוציונלית, היות שלפירוק המשפחה, ללא קשר לסיבה ישנן השלכות על חיי בני הזוג ועל ילדיהם. ניתן לחלק את תחום הגירושין לשני נדבכים עיקריים: גירושין בגישור/בהסכמה – תהליך קצר על פי רוב, הבא לידי ביטוי בגיבוש הסכם גירושין בין הצדדים וגירושין שאינם בהסכמה, הכרוך בהליך של יישוב סכסוך, בהתאם להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, תשע"ו 2016.
החלטה של בני זוג נשוי להיפרד מהווה החלטה לא קלה המלווה עמה כאב רגשי לכל הצדדים. בחלק ניכר מהמקרים ההחלטה על גירושין טומנת בחובה שינויים רבים בחייהם של בני הזוג וילדיהם וכאלו. המחייבים טיפול במספר מרכיבים פרוצדורליים ומשפטיים.

מאמרים בנושא דיני משפחה

מינוי אפוטרופוס נעשה כשאדם קטין או בוגר נמצא לא כשיר משפטית  לקבל החלטות על גופו ו/או על רכושו. האפוטרופסות נועדה כדי למנוע מצב שבו אותם אנשים פסולי דין לא יישארו ללא הגנה. תהליך מינוי האפוטרופוס הינו הליך מורכב שחייב להיעשות לפי התקנות של חוק האפוטרופסות והכשרות המשפטית. מינוי זה מהווה אבן דרך משמעותית בחייו של אדם המוגדר כפסול דין בכל הקשור לאחריות על עצמו ועל תחומי חייו השונים ולכן יש לעשותו בתשומת לב מרובה.
בית משפט לענייני משפחה ידון בתובענה אזרחית בין אדם או עזבונו לבין בן משפחתו, שעילתה סכסוך בתוך המשפחה. למעשה, מדובר בכל תביעה, שהסכסוך המשפחתי בה תרם תרומה משמעותית לגיבוש עילת התביעה, לרבות בתביעה, אשר עוסקת בעניין כלכלי.
החלטה של בני זוג נשוי להיפרד מהווה החלטה לא קלה המלווה עמה כאב רגשי לכל הצדדים. בחלק ניכר מהמקרים ההחלטה על גירושין טומנת בחובה שינויים רבים בחייהם של בני הזוג וילדיהם וכאלו. המחייבים טיפול במספר מרכיבים פרוצדורליים ומשפטיים.

מאמרים בנושא דיני חוזים

דיני חוזים הם ענף משפטי, הקובע את התנאים ואת הנסיבות שבהם ייאכף הסכם. דיני החוזים מוסדרים בשורה של חיקוקים: שני חוקים מרכזיים - חוק החוזים (חלק כללי) להלן: החוק וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), להלן: חוק התרופות חוקים, המסדירים היבטים מסוימים בדיני חוזים, למשל - חוק החוזים האחידים וחוק המתנה.
עסקים וחברות רבות בארץ ובעולם מגיעות לא פעם לנקודה בה הם שוקלים ומקדמים מהלך של שותפות עסקית יחד עם עסקים וחברות אחרים. ביצוע הליך של שותפות עסקית נחשב להליך מורכב ובו היבטים משפטיים המחייבים ליווי צמוד של עורכי דין. בישראל, נושא השותפויות מוסדר במסגרת פקודת השותפויות – התשל"ה – 1975.

מאמרים בנושא הוצאה לפועל

חלק מהגישות הנוגעות ליכולת לשקם את אלו שכשלו מבחינה כלכלית מקבלות ביטוי בקידום של חוקים שיש בהם לנסות להקל ולשקם חייבים ותאגידים שמצאו עצמם בסיטואציה מורכבת וקשה, כשלפניהם נושים המתפקדים על דלתם עבור תשלום חובותיהם.

מאמרים בנושא הדין המסחרי

חלק מהגישות הנוגעות ליכולת לשקם את אלו שכשלו מבחינה כלכלית מקבלות ביטוי בקידום של חוקים שיש בהם לנסות להקל ולשקם חייבים ותאגידים שמצאו עצמם בסיטואציה מורכבת וקשה, כשלפניהם נושים המתפקדים על דלתם עבור תשלום חובותיהם.
עסקים וחברות רבות בארץ ובעולם מגיעות לא פעם לנקודה בה הם שוקלים ומקדמים מהלך של שותפות עסקית יחד עם עסקים וחברות אחרים. ביצוע הליך של שותפות עסקית נחשב להליך מורכב ובו היבטים משפטיים המחייבים ליווי צמוד של עורכי דין. בישראל, נושא השותפויות מוסדר במסגרת פקודת השותפויות – התשל"ה – 1975.

מאמרים בענייני ביטוח לאומי

משרדנו מטפל עבור הלקוח במקצועיות, במהירות ותוך מתן יחס אישי בכל נושאי הביטוח הלאומי העיקריים, לשם מיצוי זכויותיו, תוך גילוי אמפתיה בעניינו, דאגה והבנה למצבו במטרה להשיג את התוצאה המשפטית הטובה ביותר עבורו ועבור משפחתו.